RUAY – เลขมงคลประจำวัน

    สิ่งที่หลายคนอาจมองเป็นแค่ตัวเลขธรรมดา แต่แท้จริงแล้ว ตัวเลขแต่ละตัวเลขมีความหมายในตัวของมันเอง  สามารถช่วยเสริมดวงของคุณให้ดีขึ้นได้ แต่ใช่ว่าทุกตัวเลขจะเสริมสร้างคุณให้เราทั้งหมด หากเลือกไม่ดี ไม่เหมาะกับตัวเรา ก็อาจส่งผลในทางลบให้กับเราได้ ในวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องตัวเลขที่เหมาะสมตามวันเกิด แต่ละวันเกิดกัน

วันจันทร์
เลขมงคล

    เลข 2 ทำให้เป็นที่รักของคู่ครอง และลูกหลาน ญาติพี่น้องให้ความเชื่อใจ บริวารให้ความเชื่อถือ กิจการการงานเจริญรุ่งเรือง
    เลข 4 ทำให้เจริญในหน้าที่การงาน มีสเน่ห์ในวาทกรรม อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
    เลข 6 เป็นที่นิยมชมชอบ ใครๆก็อยากปรึกษา และการให้คำปรึกษาก็จะบรรลุผล ทำให้เสริมสร้างชื่อเสียง ใครๆก็อยากรู้จัก

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 1 จะไม่ค่อยได้รับเกียรติจากคนทั่วไป ไม่เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ทำงานแทบตายแต่ไม่ได้รับการยกย่อง แถมทำให้ชื่อเสียงอยู่ในทางติดลบ
    เลข 3 จะมีปัญหาด้านสุขภาพ หน้าที่การงานไม่เจริญ ทำงานแทบตายแต่ต้องมาใช้รักษาตัวเองหมด

 

วันอังคาร
  เลขมงคล

    เลข 5 เสริมสร้างบุคลิกภาพ ดูมีสง่าราศี มีภูมิฐาน ดูมีคุณธรรม ทำให้เป็นที่นิยมและชื่นชอบจากคนรอบตัว เจริญในหน้าที่การงาน
    เลข 7 เสริมอำนาจวาสนา เป็นที่ยกย่องและนับหน้าถือตา เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
    เลข 9 เสริมสร้างไหวพริบและสติปัญญา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำให้เจริญก้าวหน้าในด้านการงาน

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 2 ทำให้เป็นคนฉุนเฉียว ไม่ดูแลเอาใจใส่ต่อคนรอบตัว และด้วยการเป็นคนก้าวร้าว ทำให้หน้าที่การงานผิดพลาด จึงไม่เจริญในหน้าที่การงาน
    เลข 4 ทำให้เป็นคนไม่รอบคอบ ไม่รู้จักคิดทบทวน พูดจาไม่น่าฟัง ยากที่จะเจรจา ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่กล้าฝากงานฝากความหวัง 

 

วันพุธ – กลางวัน
  เลขมงคล

    เลข 2 เป็นที่รักใคร่ของคนใกล้ไกล ได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ หน้าที่การงานคล่องตัว เจริญเติบโตได้เร็ว
    เลข 4 มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพย์สิน ทำมาค้าขายคล่องตัว เสริมคุณด้านการพูด 
    เลข 5 เข้ากับทุกคนได้ดี ผู้ใหญ่เมตตา คอยช่วยเหลือจนหน้าที่การงานใหญ่โต

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 3 ทำอะไรไม่ทนทาน ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย
    เลข 7 ไม่มีความอดทน สุขภาพทรุดโทรม หน้าที่การงานไม่เจริญ

 

 

วันพุธ – กลางคืน
  เลขมงคล

    เลข 2 เสริมบุญวาสนา ผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ กิจการก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา เป็นที่รักใคร่
    เลข 3 ทำให้ตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยว เงินทองไหลมาเทมา เสริมโชคลาภ
    เลข 7 มีความมานะอดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยง่ายๆ ไม่หวาดหวั่นกับอะไรจึงได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มีหน้ามีตาในสังคม

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 1 ทำให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ไม่มีใครอยอากคบหา หน้าที่การงานไม่เจริญ
    เลข 4 เป็นคนหัวแข็ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ดื้อรั้น ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ขยันพูดแต่ไม่รู้จักทำ พูดจาไม่ดี เป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

 

 

วันพฤหัสบดี
เลขมงคล

    เลข 1 หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าจนมียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงและบุญวาสนา
    เลข 2 มีรักที่ดี คู่ครองที่ดี ดวงลูกน้องและบริวารช่วยอุปถัมภ์
    เลข 6 มีโชควาสนาเพราะผู้ใหญ่ มีสเนห่์กับเพศตรงข้ามจึงได้คู่ครองที่ดี เป็นที่รักของทุกคน

  เลขที่ไม่เป็นมงคล 

    เลข 7  แม้คนเกิดวันพฤหัสบดีจะไม่ค่อยมีศัตรู หรือภัยอันตราย เข้ากันได้กับทุกคน ทุกเลข แต่จะมีแค่เพียงเลขนี้ ที่ถ้ามีอยู่กับตัวแล้ว จะให้รู้สึกทุกข์ยาก กว่าจะได้สิ่งใดก็ยากเย็น

 

 

 

วันศุกร์
เลขมงคล

    เลข 3 มีความอุดมสมบูรณ์ เสริมโชคเสริมทรัพย์ ไปไหนมาไหนมักได้ลาภ ความเจริญไม่หยุดนิ่ง แถมมีแต่เพิ่มพูน
    เลข 4 เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ใครๆก็เข้าหา มีชื่อเสียงในด้านสังคมบันเทิง ดนตรี ศิลปะ งานการไม่ขาดสาย เงินทองไหลมาเทมา
    เลข 5 เมตตามหานิยม มีเจ้านายรัก ผู้ใหญ่เมตตา ประสบผลสำเร็จในสายวิชาชีพ เจริญก้าวหน้า

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 7 จะทำให้รู้สึกอึดอัด ลำบากใจอยู่ตลออดเวลา ไม่มีความสุข ส่วนมากจะมีปัญหาทางใจมากกว่าทางกาย
    เลข 8 ลุ่มหลงในแสงสีเสียง และอบายมุข ทำอะไรไม่รอบคอบ ไม่เจริญ

 

 

 

วันเสาร์
  เลขมงคล

    เลข 3 มีบริวารที่ดี ขยันขันแข็ง มีคนคอยอุปถัมภ์ มีโชคมีลาภ เงินทองไหลมาเทมาตลอดเวลา
    เลข 6 รู้จักคิด รู้จักวางแผน งานการมั่นคง
    เลข 8 ก้าวหน้าการงาน แก้ไขปัญหาได้ดี มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังการงาน

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 5 ใจเสาะ ไม่กล้าตัดสินใจ ทำให้การงานและกิจการติดขัด
    เลข 2 ร่างกายอ่อนล้า จิตใจอมทุกข์ อุปสรรคมากมาย ต้องขยันมากกว่าที่เป็นอีกหลายเท่าถึงจะเจริญ

 

 

 

วันอาทิตย์
  เลขมงคล

    เลข 4 สเน่ห์ด้านการพูด การเจรจา ไหวพริบทันคน เจริญการงาน เป็นนายหน้าติดต่ออะไรก็สำเร็จ ทำค้าขายก็รุ่งเรือง ด้วยวาจาเป็นเอก
    เลข 5 ผู้ใหญ่มักให้โอกาสเนื่องจากความขยันหมั่นเพียร คอยสนับสนุนจนถึงฟากฝั่ง มีมิตรดี ชีวิตดี
    เลข 7 เสริมสติปัญญาและไหวพริบ เอาตัวรอดจากสถานการณืยากลำบากได้ รู้จักปกครอง ดูแลกิจการได้มั่นคง

  เลขที่ไม่เป็นมงคล

    เลข 2 ชีวิตไม่ก้าวหน้า ทำอะไรก็ไม่รุ่ง อ่อนไหวอ่อนแอเกินไป ไม่มีการพัฒนา
    เลข 3 ไม่มั่นคง สับสนและขัดแย้งในตัวเอง การงานล่าช้าไม่ทันคนอื่น มักโดนปัญหารุมเร้า คอยขัดแข้งขัดขา ทำให้ไม่เจริญ

 

 

    จากตัวเลขข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า มีเพียง เลข 0 กับ 9 ที่ไม่อยู่ในนี้ นั่นเพราะว่า เลข0 กับ 9 สามารถเข้าได้กับทุกคนทุกวันเกิด โดยเลข 9 จะคอยส่งเสริมต่อผู้ที่อยู่ในศีลธรรม และปฏิบัติตนได้ดี มีจิตเมตตา รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายดาย
    ส่วนเลข 0 อยู่กับเลขอะไร ความหมายของเลขนั้นจะแปรเปลี่ยน แปลผันจากเดิม เช่น 0 เจอกับ 4 จะกลายเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่รู้จักถนออมน้ำใจคน ไม่มีสเน่ห์ในการพูดจา
    การจะนำเลข 0 ไปอยู่กับเลขอะไร ต้องคำนึงความหมายที่แปลผันด้วย และยังมีตัวเลขที่ไม่เป็นมงคล แต่ไปอยู่ด้วยกัน ก็กลายเป็นเลขมงคลได้

***** RUAY เว็บหวยออนไลน์ อันดับ 1 ที่ผู้คนไว้วางใจ การันตีจากยอดค้นหาบนกูเกิ้ลสูงสุด เปิดให้บริการหวยทุกประเภท  แถมยังมีอัตราการจ่ายที่สูงมาก สมัครฟรีมีเพียงใช้เบอร์โทร *****

ruayblog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *